Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 662
Article : 60
Size : 18 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : Paperback
Lang. : Turkish
  
   


Küresel Boyut, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ekonomik KrizDış Ekonomik İlişkiler ve Ekonomik KrizEkonomik Kriz ve Dış PolitikalarEkonomik Kriz ve IMFEkonomik Krizin Sektörel YansımalarıTurizmSanayiTarımEkonomik Krizin Sosyal BoyutuEkonomik Kriz ve Sosyal PolitikalarEkonomik Kriz ve YoksullukKriz ve TeoriEkonomik Krize Teorik YaklaşımlarTeorik Ekonomik AnalizlerMaliye Teorisi Üzerine Bir TartışmaÇeşitlemelerAraştırmalarİncelemeler*Yüksek İstişare Heyeti: Halil İnalcık (Başkan) / Mark Almond / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Ahmed Hatiboğlu / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Justin McCarthy / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Sacit Adalı / Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Aziz Akgül / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Vedat Bilgin / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Güler Eren / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu Gülay Göktürk / Hasan Ali Karasar / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / C. Cem Oğuz / Fuat Oğuz / Tarık Oğuzlu / Nail Öztaş / Sami Selçuk Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Nur Vergin

Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

GLOBAL DIMENSION, EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS AND THE ECONOMIC CRISIS
External Economic Relations and The Economic Crisis
The Washington Consensus, The Crisis, The Dragging Their Feet and The Results / İlker Parasız [p.847]
The Financial Crisis in The Rising Markets / Metin Toprak [p.854]
Macroeconomic Stability in The Transition Economy and The Lessons For The Turkey After The Crisis / Cevat Gerni - S. Yılmaz Kuşkay [p.890]
Turkey’s Globalisation Process and The Economic Crisis / Sami Güçlü -Mehmet Zeki Ak [p.912]
Globalisation, Economic Crisis and Turkey / Ahmet İncekara [p.927]
Globalisation, Crisis and Turkey / Zafer Tunca - Gökhan Karabulut [p.932]
Globalizing Crisis and Turkey / Fevzi Devrim [p.939]
The Anatomy of The Crisis in The World and Turkey / Mustafa Ergi [p.946]
The Situation of The Turkish Economy and The Effects of The Economic Crisis in The Respect of The Copenhagen Criteria for The Accession to The European Union / M. Sait Akman [p.956]
The Economic Crisis and Foreign Trade Policies
A Country Unable to Rule Itself: Turkey / Cevat Ayhan [p.964]
Crisis, Economic Development and Foreign Trade / Mehmet Zelka [p.973]
Foreign Exchange Policy of Turkey and The Balance of Trade After The Crisis / H. Halil Vanlı [p.985]
The Antidote Of The Crisis is Export / M. Okan Oğuz [p.992]
The Economic Crisis and IMF
The IMF Programs and The Turkish Economy From The Aspect of The Budget / Ali Coşkun [p.998]
Economic Crisis in The Global World / S. Rıdvan Karluk [p.1009]
The Crises, IMF’s Role and Turkey / Mehmet Günal [p.1029]
REPURCUSSIONS OF THE ECONOMIC CRISIS ON SECTORS
Tourism
The Way Out From The Economic Crisis: Tourism / Mustafa Taşar [p.1041]
The Economic Crisis and The Tourism Sector / TOBB Sektör Uzmanları [p.1049]
Industry
The Economic Crisis and Its Effects on The Production Sector / A. Kenan Tanrıkulu [p.1051]
Today of The Medical Sector / Bülent Eczacıbaşı [p.1060]
State, Turkish Industry and Economic Growth / Zafer Çağlayan [p.1063]
A General View of Turkish Economy – Problems of The Real Sector and Solution Proposals / Sinan Aygün [p.1068]
The King Is Naked / Orhan Aydın [p.1071]
Turkish Steel-Coal Sector During The Economic Crisis / Veysel Yayan [p.1076]
The Economic Crisis and The Sectors / TOBB Sector Experts [p.1079]
Agriculture
Turkish Agriculture, The Bottlenecks and Solutions / Mahmut Erdir [p.1088]
The Problems and The Search for Solution in Turkish Agriculture / Faruk Yücel [p.1094]
Industrialisation of The Agriculture, Adjustment to The European Union / Nazmi Demir [p.1101]
SOCIAL ASPECT OF THE ECONOMIC CRISIS
The Economic Crisis and The Social Policies
The Economic Crisis and Employment / Yaşar Okuyan [p.1113]
When Economic Crisis Is Said / Ertuğrul Kumcuoğlu [p.1131]
The Economic Crisis / Bayram Meral [p.1134]
The Crisis and Turkish Working Life / Nahit Töre [p.1148]
The Economic Crisis and Poverty
Economic Crisis and Poverty / Salim Uslu [p.1163]
There Are Solutions for The Crisis / Süleyman Çelebi [p.1172]
Craftsmen and Artisans At The Threshold of 2002 / Derviş Günday [p.1180]
Economic Crisis and The Homeless Poor / İsmail Karaman [p.1183]
THE CRISIS AND THE THEORY
Theoretical Approaches To The Economic Crisis
Cyclical Analysis of The Economic Crises and An Experimentation Concerning The Turkish Case / Recep Kök [p.1191]
Theoretical Explanations About The Crisis in Developing Countries and The Turkish Case / Vildan Serin-Eyup Bastı [p.1214]
Economic Crisis: Reasons and Solutions / Coşkun Can Aktan-Hüseyin Şen [p.1225]
“Crisis” Dilemma of The Developing Countries / Erdoğan Alkin [p.1231]
Financial Crises in The 1990s and The Turkish Crisis / Gülsün Gürkan Yay [p.1234]
Financial Crisis and “The New Architecture of The International Finance Markets” / Yüksel Birinci [p.1249]
Theoric Economic Analysis
Dynamic Analysis of The Interaction Between Inflation and National Income / Doğan Kargül [p.1263]
Market Economy and State in Turkey In Terms of The Trends in The 21st Century / Özlem Özkıvrak-Dilek Dileyici [p.1267]
Waves of Economic Thought: Transformation of The Social Life and Thought / Milton Friedman-Rose D. Friedman [p.1278]
The Second Crisis of Economic Theory / John Robinson [p.1286]
Discussions on Fiscal Theory
Lord Keynes, The Keynesians and The Functionalists / Coşkun Can Aktan [p.1295]
Keynesian Follies / James M. Buchanan [p.1312]
Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics and Erosion of Fiscal Norms / James M. Buchanan [p.1321]
Limits of Taxation / James M. Buchanan [p.1331]
Functional Finance and The Federal Dept / Abba P. Lerner [p.1341]
New Fiscal Policy versus Old Fiscal Policy / Alvin Hansen [p.1349]
The Bankruptcy of The Modern Fiscal Theories and The Victory of The Fiscal Traditionalism / Coşkun Can Aktan [p.1354]
Variations
The 2000 Crisis and Privatization! / Hakkı Sürel [p.1366]
The 2001 Crisis in Turkey and Economical-Political Analysis of The Municipalities / Şafak Ertan Çomaklı [p.1369]
Main Problems of The Economy and The Realities / Sinan Aygün [p.1377]
RESEARCHES AND ANALYSIS
Researches
Social Reflections of The Economic Crisis / Beşir Atalay [p.1383]
For Turkey Whether Deficit Budget or Balanced Budget is Proper? / İbrahim Atilla Acar [p.1393]
Analysis
Economy Politics in Turkey and The Financial Crisis / Metin Toprak [p.1423]
The Problem of The Maintenance of Public Deficit and Borrowing: Analysis of The1988-2000 Season / Mustafa Sakal [p.1480]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye