Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 728
Article : 19
Size : 1,6 x 9,6 x 7,2 inch
ISBN : 975-6782-63-3
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   

Birinci Bölüm: Türkler Ve Türk Tarihi Hakkında Genel Değerlendirmeİkinci Bölüm: Eski TürklerA. Eski Türkler Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Türkler
 The Turks

   
 

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

İçindekiler / [p.1-]
Cilt 1
Birinci Bölüm: Türkler Ve Türk Tarihi Hakkında Genel Değerlendirme
Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [p.29-37]
Türk Tarihi Kronolojisi / Şevket Koçsoy [p.39-232]
Türklerin Demografisi / Doç. Dr. Zakir B. Avşar - Ferruh Solak - Selma Tosun [p.233-289]
Türk Dünyası'nın Coğrafyası / Prof. Dr. İbrahim Atalay [p.291-320]
Türklerin Soy Kütüğü / Prof. Dr. Salim Koca [p.321-326]
Tarihte Türk Devletleri Ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey [p.327-344]
Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer Baykara [p.345-396]
Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan [p.397-422]
Orta Asya'nın En Eski Kültürleri Ve Çin Medeniyeti İle İlişkiler / Prof. Dr. Özkan İzgi [p.423-448]
İkinci Bölüm: Eski Türkler
A. Eski Türkler
Türklerin Göçleri Ve Yayılmaları / Prof. Dr. Salim Koca [p.453-474]
İskitler / Prof. Dr. Abdülhaluk Çay - Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.475-510]
Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler Ve İskitler / Prof. Dr. M. Taner Tarhan [p.511-532]
Büyük Hun Devleti / Prof. Dr. Salim Koca [p.533-568]
Hindistan'da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar Ve Akhunlar / Prof. Dr. Salim Cöhce [p.569-579]
Akhunlar / Prof. Dr. Enver Konukçu [p.581-587]
Akhunların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) / Prof. Dr. Enver Konukçu [p.589-595]
Avrupa Hunları / Prof. Dr. Şerif Baştav [p.597-652]
Göktürkler / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [p.653-710]
Uygurlar / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [p.711-726]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye